Home

 

Inhalt

Ie mudeleie mi angiul

 
Lauratuere da Nadel per mutons
9.12.2017

Deplý nfurmazionsÖ
 
 
 

L Museum per la Scola

 
Workshop plu sot ĄLŽur y vita da uni di te GherdŽina ntŽur l 1630ď
cun Dr. Josef NŲssing (archivar, storiograf)

06.12.2017
14:30-17:00

Deplý nfurmazions...

 

Orares de giaurida

 

Instŗ

06.12-23.12: me-ve, 14-18.30
26.12-07.01: uni di, 10-12.30, 14-18.30
08.01-31.03: me-ve, 14-18.30
Giaurida straurdinera: 9 + 10.12: 14-18.30
stlut: 24, 25, 31.12, 01.01

Orars y priejes

 

 
 

Mostra de criples

 
06.12-23.12: me-ve, 14-18.30
26.12-07.01: uni di, 10-12.30, 14-18.30
08.01-02.02: me-ve, 14-18.30
Giaurida straurdinera: 9 + 10.12: 14-18.30
stlut: 24, 25, 31.12, 01.01
 
 
 

Vijita de geologs dala Cina tl Museum GherdŽina

 
Deplý nfurmazions...
 

Cherta di mejes de GherdŽina - NEW

 
Cun cudejel dl pruiet (te trŽi rujenedes)

Deplý nfurmazions...