LAD | ITA | DEU | ENG

Ëiles de Gherdëina tl’ert dl ziplé

 
Tl 2021 ons dedicà n ucajion dl Di nternaziunel dl’ëila, na nrescida fata sun l’ëiles tl’ert y artejanat dl ziplé te Gherdëina. On dat usc a l’ëiles che lëura mo o che à ziplà nchin dan da puech, a l’ëiles che ne viv nia plu y a l’ëiles che ie unides n pert desmincedes o restedes anonim.
Danter l inviern 2021 y l mëns de mei 2022 se ons dat ju cun l’ëiles tl artejanat dl ziplé te Gherdëina y nrescì truep dla storia dl ziplé, dla families, dla scoles y maestri, dla berstots y mostri y pudù cunscidré i lëures tan desferënc che les à sapù da fé se dedican a chësc ert. On a chësta maniera pudù documenté l gran potenzial dl’ëiles, valorisan nce chëles che ie puech cunesciudes. La stories de vita de uniuna de chësta zipladësses ie na testemunianza che à l fin de stravardé la memoria per la generazions tl daunì.
 
Repurton tlo dessot n valguna testemunianzes de ëiles che sà mo da cunté avisa dla storia dl’ert dl ziplé, de si esperienzes da lerneres te berstot, lecorc de scola y ntraunides tla vita.

  1. Testemunianzes de ëiles che dëssa reprejenté cun si stories l’ëiles l’ert dl ziplé dl passà y dl presënt
  2. Zipladësses che à mparà tla berstot de bera Heinrich Kostner da Stlujuc
  3. Zipladësses de tieres da pludagiut y da śën da Santa Cristina
  4. Zipladësses de Sëlva
  5. Zipladësses de crisć (1a pert dl reportage)
  6. Zipladësses de crisć (2a pert dl reportage)
  7. Zipladësses de mandli dla cripl (1a pert dl reportage)
  8. Zipladësses de mandli dla cripl (2a pert dl reportage)
  9. Zipladësses de pitla figures


Chësta memories ie storia dl’ëiles y di ëi de Gherdëina, testemunianzes de vita y de lëur che jissa scenó cun l tëmp perdudes. N gra de cuer a duta cantes per la despunibltà y testemuninazes de gran valor! Tenion sambën cont che l fossa mo biografies de ëiles da pudëi jì do, l pruiet ne n’ie mo nia stlut ju, la nrescida sun l’ëiles jirà inant te na segonda fasa.
Mutans che mpera a ziplé te berstot de Nevin da Pilat, 1961
Mutans che mpera a ziplé te berstot de Nevin da Pilat, 1961
Te berstot cun l moster Nevin (Nino) Demetz da Pilat, 1963
Te berstot cun l moster Nevin (Nino) Demetz da Pilat, 1963
Figures zipledes da Filomena Debon
Figures zipledes da Filomena Debon