LAD | ITA | DEU | ENG

60 ani Cësa di Ladins
Di dla porta davierta tl Museum Gherdëina

L Museum Gherdëina nvieia a n Di dla Porta davierta en ucajion dl aniversèr „60 ani dla Cësa di Ladins“ n sada, ai 30 de agost 2014, dala 10.00 ala 18.00 h.

Domesdì, dala 14.30 inant nchin la 17.30 vëniel pità una mes’ëura vijites menedes cun persones de cumpetënza tla sezions defrëntes de paleontologia y archeologia, de pitura y scultura, y nce pità stlarimënc sun i pec unics dl Museum coche l Drap dla Pascion da Sacun y la majon medievela de Bierjun cun i dessënies reres dl 1490. Mplu possa duc fé pea pra n quiz y vëcer n blòt pest.

L’entreda tl Museum y la vijites menedes ie n chësc di debant per duc!

Se ncunferton sun Vosta vijita!