LAD | ITA | DEU | ENG

Pitura

 
Na sezion ntiera dl Museum ie dedicheda ala pitures de artisć de Gherdëina dl 19ejim y 20ejim secul.
Na mpurtanza particulèra ti vën data a Josef Moroder Lusenberg (1846-1939) - Bera Sepl da Jumbierch -, un di artisć ladins plu cunsciui a ciaval dl 1900.

N ucajion di 70 ani dala mort ti vën dedichedes a Josef Moroder Lusenberg doi mostres a Urtijëi y Bulsan.
... deplu nfurmazions sun la doi mostres spezielesLa culezion de pitures stluj ite sëuraprò operes de Josef Anton Mahlknecht coche nce de Peter Demetz, Luis Piazza, Mili Schmalzl, Hans Sontheimer, Leo Crepaz y autri.

L moler, poet y scritëur Franz Noflaner (1904-1989) ie reprejentà cun trëi gran chedri di ani 1970.

De Hugo Vallazza (1955-1997) iel da udëi cater pitures di ani 1980-85 ora dl archif privat dl artista mprestedes dala familia.
Josef Moroder Lusenberg, 1925
Josef Moroder Lusenberg, 1925
Franz Josef Noflaner, 1970
Franz Josef Noflaner, 1970
Hugo Vallazza: Zënza titul, 1980-85 (detail)
Hugo Vallazza: Zënza titul, 1980-85 (detail)