LAD | ITA | DEU | ENG

Luis Trenker (1892–1990)

 
Al cunesciù alpinist Luis Trenker, nasciù a Urtijëi l ann 1892 y mort a Bulsan dl 1990 tla età de 97 ani, ie dedicheda na sezion a pert dl Museum. Coche atëur y reghisser de films vëniel ratà un di gran pionieres dl „Bergfilm“ tudësch di ani 1920 y 1930.

N gran merit de Luis Trenker ie nce chël de avëi fat cunëscer nosc crëps cun duta si belëzes a n gran publich delà dal Brenner. Te na lingia de trascmiscions tla radio y televijiion di Paejes Tudësc, dl’Austria y dla Svizera al cuntà si stories d’infanzia, esperienzes de viera sun la front tla Dolomites y autra ventures cun gran entusiasm y vijion y purtà pro dassën al svilup dl turism te Südtirol ti ani 1970 y 1980. Tosc 20 ani dala mort vëniel mo ncueicundi lecurdà gën da truepa persones da oradecà y dl post.

Tla mostra iel da udëi pec ora dla arpejon artistica de „Bera Luis dla Cademia“ sëurandata al Museum de Gherdëina da pert de si fions dl 1990 y 2004: Na gran cumpëida de robes persuneles coche ducumënc, fotografies, libri, prëmi de films, pultrëc de bront de David Moroder y Carlo Crepaz y autra cosses, coche si scrivania y mobilia, la meisa da taië y dut i autri njins che ël ova abù dala man a filmé, manuscric per films y trasmiscions, lëtres, albums de fotografies, fotodocumentazions dl lëur da atëur y reghisser, placac de films y njins da jì a crëp.
 
Cudejel dla mostra (tla rujeneda tudëscia)
 
Download Folder
 
 

Galeria