LAD | ITA | DEU | ENG
L Museum Gherdëina en culaburazion cun l Departimënt inovazion y cunsulënza ladina
nvieia de cuer a n domesdi de furmazion sun l argumënt:


L tëmp dl fier te Gherdëina:
nrescides nueves y materiai per sculeies

n vënderdi, ai 27 de auril 2012, dala 14.30 ala 17.30
tl Museum Gherdëina a Urtijëi.

Prugram:
L archeologh Umberto Tecchati (Bëns archeologics) presënta i resultac dl’ultima giavedes archeologiches fates a Urtijëi ttl 2005/2008 (Ciamp da Mauriz/Hotel Adler, streda Roma y Col de Flam) y la nrescides nueves che muda nosta cunescënza ntëur al tëmp dl fier te Gherdëina.
Thea Unteregger (pedagogia museala) y Eveline Vinatzer (Departimënt inovazion y cunsulënza) presënta daldò te n workshop i materiai nueves per la scola ntëur al guat y al furnimënt tl’età dl fier. L vën stlarì la funzion dla fibules de Col de Flam cunservedes tl Museum.

Target group: Per maestri dla scola elementera y mesana yculaburadëures/dësses per la didatica tl Museum. La furmazion ie davierta nce a duc i autri nteressei al argumënt y/o che ulëssa zapé ite da nuef y culaburé tl Museum.

L workshop ie debant y ala fin giapa uniun/a n atestat per avëi fat pea.

Deplu nfurmazions y iscrizions nchin ai 25.04 tl Museum Gherdëina
pra Monika Kelder (orars d’ufiz lu-ve 8.30-12.00, me+jue nce 14.00-18.00), tel. 0471 797554, @mail: info@museumgherdeina.itAutra ancuntedes dla grupa de lëur
per l Di nternaziunel di museums:

Vënderdi 04.05, 15.00 - 17.00
1a ancunteda dla grupa de lëur cun Thea Unteregger (pedagogia museala)
Deberieda ulons svilupé l cunzet per l prugram cun pitli y granc dedicà al tëmp dl fier da mëter a jì n ucajion dl „Di internaziunel di museums“ cun Di dla porta davierta ai 20 de mei (cëla prugram a pert).

⇒ Vënderdi 11.05, 15.00 - 17.00
2a ancunteda dla grupa de lëur cun Thea Unteregger (pedagogia museala)
Deberieda ulons njinië ca l material per la azions dl 20 de mei.

⇒ Dumënia 20.05, 14.00 – 18.00 - Di internaziunel di museums - Di dla porta davierta
Cunlaurazion al prugram sun l’archeologia dl tëmp dl fier per pitli y granc:
Azion cun draps y fibules + lauratuere dla ceramica.

Chiche à ueia y nteres de fé pea possa passé diretamënter tl Mueum o cherdé su Monika Kelder
(orars d’ufiz lu-ve 8.30-12, me+jue nce 14-18 - tel. 0471 797554)
Ënghe per la culaburazion pratica giapa uniun/a ala fin n atestat per avëi fat pea.