LAD | ITA | DEU | ENG

Viac tl tëmp dla storia dla Dolomites

cun Hans Comploj,
apasciunà dla geologia de nosc ncësa y scuvridëur dl itiosaur de Secëda, deberieda cun Mainrad Strobl

Pra la vijita meneda tla sezion de geologia y paleontologia, cun na pert pratica leprò, possun mparé a cunescer miec la vëtes geologiches di crëps y dla montes de nosta Dolomites cun duc si curëc y fossii de marueia. Tres i resc fossilisei de plantes y tieres vëniel stlarì la furmazion de sasc y pieres deferënetes.

Terminns
venerdi 15.07. dala 14.15 tla rujeneda tudëscia
venerdi 22.07. dala 14.15 tla rujeneda tudëscia
venerdi 29.07. dala 15.15 tla rujeneda taliana
venerdi 19.08. dala 15.15 tla rujeneda taliana
venerdi 26.08. dala 15.15 tla rujeneda taliana
venerdi 02.09. dala 14.15 tla rujeneda tudëscia

Dureda: 75 menuc
Priesc dla vijita meneda: 3,50 €/persona (plu ntreda)
Iscrizion: tl Museum Gherdëina
(nchin a 12 persones)

Download Placat