LAD | ITA | DEU | ENG

Nuet longia di Museums 2011

Sada, 17.09.2011
18.00 – 24.00


Ntreda debantDala 18:00
Program per mutons y jëuni

„Juesc d‘autri tëmps y cultures – scuvierc da nuef“

Ueia de jughé deberieda?

Mparon a cunëscer vedli juesc de Gherdëina
pra chëi che i mutons cun si genitors y nëinesc puderà senté adum y fé damat deberieda.

La Butëiga dl Mond de Gherdëina presenterà
l juech de strategia „Kalaha“ dla familia di juesc Mancala cun ravises africanes. Pensà per l’età dai 10 ani insù.

Daldò uniral pità n pitl renfrësch.Dala 20:30
Cunferënza cun chedri a culëures

„Scultures de Gherdëina XVII-XX sec. tla Valsugana y raions ntëurvia


Relazion dl Prof. Vittorio Fabris, che à fat na gran nrescida sun l lëur d’auteresc tla Valsugana Orientela y tl Tesino, ti dajan na mpurtanza particulera ai lëures de Gherdëina ora dla vedla berstòts dl 1900.

Tla rujeneda taliana

La cunferënza vën tenida tla Bibliotech dla Union di Ladins de Gherdëina.

Daldò pudran senté adum tl Musem y s’la cunté pra velch da bever y da pestlé.Nuet longia di Museums 2011
Nuet longia di Museums 2011
Nuet longia di Museums 2011
Nuet longia di Museums 2011
Nuet longia di Museums 2011
Nuet longia di Museums 2011
Nuet longia di Museums 2011
Nuet longia di Museums 2011
Nuet longia di Museums 2011
Nuet longia di Museums 2011