LAD | ITA | DEU | ENG

Crìde su i pec de nosta culezions cun n sëul click!

L catalogh digitel „KIS – Bëns culture de Südtirol“ pieta la puscibltà de unì a cunescënza dl’arpejon culturela dla Provinzia sota l link: www.provinz.bz.it/katalog-kulturgueter (tla rujneda tudëscia). Ënghe na bona pert de nosta operes ie bele online.

Tl portal iel mesun jì a crì su na gran vela de operes danter scultures, pitures, grafiches y mo truep d’autri pec de valor culturel. Uni pez vën tlo presentà tres na fotografia y na descrizion, y ie cataloghisà do criters unifichei nternaziunei.
L portal pieta sëurapró de pudëi presenté online de pitla „mostres“ o pec singuli en ucajion particuleres coche l „Di nternaziunel dl’ëiles“ o l „Di nternaziunel di museums“.

Digitalisé la culezions dl Museum Gherdëina ne n’uel nia mé purté pro a n miëur azès al patrimone culturel per la tueda, l stude y la didatica, ma porta pro nce a seguré l savëi n con’ di pec dl museum.

Ultimamënter iel unìi metui online plu de 700 pec dla culezion dla chiena de Gherdëina. Sëuraprò lëura nosc team nce ala publicazion online de duc I reperc dla culezion de paleontologia y dla mineralogia, che sarà tosc da cunscidré tl portal dl patrimone culturel de Südtirol.
La culezion dl’archeologica de Gherdëina y l material che fej pert dl “Archif Luis Trenker” ie al mumënt mé da pudëi cunsulté sun dumanda danora tla sënta dl Museum.

Direzon dl pruiet: Dr. Paulina Moroder, diretëura dl Museum Gherdëina
Cuordinamënt dl pruiet, assistënza prufesciunela y cataloghisazion dla culezions: Mag. Katia Cont
Culaburazion interna: Mag. Marie-Theres Thaler, Isabell Pitscheider, Monika Kelder
Culaburazion da dedora cun studëntes y praticantes: Kelina Miribung, Milena Santifaller, Milena Fallaha, Mag. Sarah Solderer
Cataloghisazion dla culezions de paleontologia y di minerei: dott. Stefano Rossignoli cun la culaburazion de Hans Comploj y Alfons Moroder
Partner dl proiet: Repartizion 42 Museums (prugram ADLIB y assistënza tecnica debant)
Sustëni finanziel: Ufize per la Mendranzes dla Region Autonoma Trentino-Südtirol

N gra de cuer ti vàl nce a nosc cumëmbri dl cunsëi dl Museum Harald Schmalzl, Carlo Mussner y dantaldut al presidënt d’unëur bera Robert Moroder (*1926 +2018) per si aiut de valor y gran savëi ntëur ala storia de uni pez ruvà ite ntan si presidënza tl Museum Gherdëina.

http://www.provinz.bz.it/katalog-kulturgueter/de/default.asp